لینک‌ها به پادکست رادیو


برنامه‌ی رادیویی «این‌جا مونترال، عصر یکشنبه» کاری از آزاده رشوند و مهدی مرعشی، روایت کلمه‌های سانسورشده‌ی متنی به نام زندگی در امروزی‌ترین فصل ایران است…

رادیو این‌جا مونترال در: Castbox

رادیو اینجا مونترال در: Stitcher

رادیو اینجا مونترال در: Google Podcasts

رادیو اینجا مونترال در: Podbean

رادیو اینجا مونترال در: Amazon Music

رادیو اینجا مونترال در: Spotify

رادیو اینجا مونترال در: Youtube

رادیو اینجا مونترال در: Telegram