بیست و دومین برنامه رادیویی «این‌جا مونترال، عصر یک‌شنبه»، با تهیه و اجرای مهدی مرعشی

نویسنده باشی و نسبت به آنچه دور و برت می‌گذرد بی‌اعتنا باشی؟ حاشا! اما هنر این است که «داستان» بنویسی و شعار ندهی، کاری که حسین نوش‌آذر کرده در داستان «غربت» که به وقایع زمان جنبش موسوم به سبز می‌پردازد. در این برنامه داستان «غربت» را می‌شنوید از حسین نوش‌آذر با خبری در مورد چهارمین کتاب ماه تهرانتو.

Advertisements
این نوشته در Uncategorized ارسال شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.